Czynniki zwiększające koszt inspekcji studni

Zalety studni są liczne. Naturalne minerały są jedną z nich, a woda, która jest w nie bogata smakuje lepiej i zawiera więcej korzyści zdrowotnych. Kontrola studni sprawdza również obecność bakterii coli i innych zanieczyszczeń, a także lotnych związków organicznych (VOC). LZO mogą powodować problemy zdrowotne i są związane z wieloma różnymi rodzajami chemikaliów wytwarzanych przez człowieka. Te chemikalia obejmują związki benzyny, chloroform, a nawet niektóre pestycydy wytwarzane przez człowieka.

Koszt

Koszt inspekcji może wynosić od 280 do 400 dolarów. Na konkurencyjnym rynku sprzedawcy, kupujący mogą zrezygnować z tego wymogu. Jednak cena inspekcji może zaoszczędzić tysiące dolarów i wiele bólu serca w dłuższej perspektywie. Inspekcja domu pozwoli Ci zaoszczędzić od świata żalu. Poniżej przedstawiono kilka czynników, które należy rozważyć przy ocenie kosztów inspekcji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie czynniki mogą zwiększyć koszt inspekcji.

Generalnie, średniej wielkości inspekcja domu będzie kosztować około 340 dolarów. Jeśli twój dom jest mniejszy niż to, koszt będzie znacznie niższy. Ale jeśli mieszkasz w domu o dużych rozmiarach, będziesz musiał zatrudnić inspektora o wyższej cenie. Ponadto niektórzy inspektorzy domowi pobierają dodatkowe opłaty za inspekcję przestrzeni czołgowej, która jest ciemna i wilgotna. Crawlspace wymaga również, aby inspektor wszedł w ciemne, wilgotne przestrzenie. Jest to również niewygodne środowisko.

A home inspection może pomóc Ci zaoszczędzić tysiące dolarów, jeśli odkryjesz poważne wady przed zakupem nieruchomości. Nawet jeśli nie odkryjesz tych problemów w początkowej inspekcji, może to pomóc w negocjowaniu niższej ceny i potencjalnie uratować cię przed poważnymi naprawami w przyszłości. Powinieneś rozważyć wynajęcie inspektora domu dla spokoju ducha, jak również spokoju, który przynosi. Jeśli nie jesteś pewien co do domu, inspekcja jest dobrym pomysłem, aby upewnić się, że nieruchomość jest wolna od wad i ma dobrą reputację w sąsiedztwie.

Koszt inspekcji poziomu 2 waha się od 150 do 1000 USD. Ta inspekcja jest zalecana dla domów z dużym zużyciem lub tych, które doznały ostatnich katastrof ekologicznych lub pożarów. Inspektor prawdopodobnie użyje kamery, aby zajrzeć do wnętrza domu. Inspektor będzie miał również dostęp do strychu i komina, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Usługi te zazwyczaj obejmują również cyfrowe kopie raportu z inspekcji. A ponieważ obejmują one więcej niż pięć pozycji, są najbardziej kompleksowe.

Wymagania

Jeśli chodzi o jakość wody, istnieją pewne podstawowe wymagania, które należy spełnić. W studni gromadzą się naturalnie występujące zanieczyszczenia, takie jak bakterie coli i E. coli. Przeprowadzanie corocznych i półrocznych kontroli tych zanieczyszczeń jest doskonałym sposobem na zapewnienie jakości wody. Innym wymogiem jest to, że inspektor sprawdza obecność lotnych związków organicznych (VOC), które są chemikaliami wytworzonymi przez człowieka i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Należą do nich związki benzyny i chloroform.

Szczelnie muszą zachować odległości separacji i izolacji od mediów i potencjalnych źródeł zanieczyszczenia. Na przykład, jeśli twoja studnia kontrolna nie ma 50 stóp obudowy lub warstwy ograniczającej dziesięć stóp gliny, musisz podwoić te odległości. Może to spowodować, że kontrola studni będzie droższa niż myślisz. Oprócz spełnienia tych wymogów, studnia inspekcyjna powinna być zainstalowana w odległości co najmniej 8 stóp od wszelkich zakopanych urządzeń lub innej infrastruktury podziemnej.

Jeśli chodzi o rzeczywistą inspekcję, certyfikowany inspektor studni może również przetestować pod kątem arsenu, azotanów i bakterii. Ten test jest niezbędny dla kredytu hipotecznego, aby przejść, a także można skontaktować się z licencjonowanym wiertaczem studni wodnych i instalatorem pomp, aby zakończyć pracę. Posiadanie studni kontrolowane przed sprzedażą domu daje spokój. Jeśli masz istniejący system wodny, inspektor będzie miał doświadczenie z typem systemu masz.

Jakość wody jest podstawowym problemem, gdy posiadanie prywatnego systemu studni. Inspekcja studni zapewni wgląd w jakość wody i smak w studni. Zatrudnienie inspektora studni jest najlepszym sposobem na ochronę inwestycji i uczynienie z domu prawdziwej oazy. I zapewni, że Twoja woda jest bezpieczna do picia, jednocześnie zapobiegając wspólnym zagrożeniom i stawiając Cię w lepszej pozycji do negocjowania dobrej umowy ze sprzedającym.

Rutyna

Jest kilka ważnych aspektów rutynowej kontroli studni używanej do wody pitnej. Inspektor określi rodzaj używanej studni oraz ilość wody zużywanej dziennie. Inspektor sprawdzi również pokrywę studni i obudowę pod kątem wycieków. Inne ważne czynniki, na które należy zwrócić uwagę to jakość wody i ewentualne składowanie materiałów niebezpiecznych. Jeśli podejrzewasz, że twoja studnia nie działa prawidłowo, inspektor może zalecić naprawy lub nawet nową studnię.

Koszty rutynowej inspekcji wahają się od 300 do 500 dolarów w zależności od stawek inspektora i rodzaju testów wody, które są wymagane. Niektórzy inspektorzy mogą również pobierać dopłatę za podróż. W zależności od sytuacji, inspekcja septyczna lub badania laboratoryjne mogą dodać od $400 do $650. Jeśli potrzebujesz obu, rozważ połączenie obu inspekcji. Na przykład, jeśli potrzebujesz tylko rutynowej inspekcji, możesz zaoszczędzić pieniądze na obu inspekcjach, łącząc je.

Zespół inspekcyjny może składać się z inżynierów, personelu konserwacyjnego, higienistów zawodowych, ekspertów ds. zdrowia i bezpieczeństwa oraz nadzorców. Zespół kontrolny powinien spotkać się razem przed wejściem do obszaru, w którym hałas lub inne zakłócenia mogą stanowić problem. Powinien również „zebrać się” przed hałaśliwymi miejscami, aby wszyscy mogli się skutecznie porozumieć. Zespoły kontrolne powinny zawsze nosić środki ochrony osobistej (PPE), a jeśli nie są w stanie ich zapewnić, powinny zgłosić to jako niedociągnięcie. Zespół kontrolny powinien ponownie odwiedzić dany obszar po dostarczeniu PPE. Powinna ona być wykorzystywana do identyfikowania odchyleń od akceptowalnych praktyk pracy, a nie do karania lub dyscyplinowania osób.

Rutynowa inspekcja jest ważną częścią relacji właściciel-najemca i pomaga właścicielom zidentyfikować problemy z utrzymaniem i zająć się nimi. Inspekcje dają również właścicielom spokój, ponieważ mogą oni wykorzystać szczegóły inspekcji jako dowód w sporze. Należy jednak zauważyć, że rutynowa inspekcja nie jest inspekcją prac domowych. Jest to dokładna, kompetentna inspekcja. Jeśli szczegóły inspekcji nie są dokładne, można je wykorzystać jako dowód w sądzie.

Rekomendacje

Rekomendacje z inspekcji studni mogą pomóc w określeniu, czy Twoja studnia jest wystarczająco zdrowa dla Twojej rodziny. Woda ze studni jest niezbędna dla zdrowia człowieka, ponieważ jest bogata w naturalne minerały i świetnie smakuje. Należy również rozważyć, czy nie dotyczą nas bakterie coli i lotne związki organiczne (VOC). LZO są poważnym problemem zdrowotnym, ponieważ mogą przenikać do wody pitnej z różnych źródeł, w tym chemikaliów wytworzonych przez człowieka, związków benzyny i chloroformu.

Aby móc wydać odpowiednie zalecenia, inspekcja powinna obejmować obecne zagrożenia, stosowane kontrole i proces pracy. Powinieneś również upewnić się, że Twój zespół nie zakłóca procesu pracy poprzez usunięcie barier komunikacyjnych. W niektórych przypadkach przerwy mogą uniemożliwić właściwą ocenę danej funkcji pracy i stworzyć ryzykowną sytuację. Ponadto należy wziąć pod uwagę zarówno warunki statyczne, jak i dynamiczne oraz sposób organizacji i wykonywania pracy.

Przetwarzanie na mokro jest jedną z najbardziej wodochłonnych części procesu produkcyjnego. Proces ten obejmuje odszarzanie, szorowanie, bielenie, barwienie, drukowanie i wykańczanie. Wymaga dużych ilości wody, aby zmyć chemikalia z powierzchni. Lista kontrolna studni może pomóc firmie modowej określić, czy woda jest bezpieczna dla produkcji. Jeśli studnia nie jest bezpieczna dla pracowników, mogą być zmuszeni do korzystania z niej w innym miejscu.

Wiele inspektorów nie daje swoim klientom szacunkowych ram czasowych na zajęcie się wszelkimi problematycznymi obszarami. Mówiąc swoim klientom, że problem może poczekać do zakończenia okresu awaryjnego, powód może obwiniać inspektora za to, że nie zajął się nim wcześniej. Dlatego ważne jest, aby dokładnie stosować się do zaleceń zawartych w raporcie z inspekcji. Nie należy również dokonywać szacunków dotyczących wieku komponentu lub systemu. Może to narazić klienta na ryzyko i może otworzyć drzwi do dodatkowej odpowiedzialności.

Wspólne problemy

Jednym z najczęstszych problemów znalezionych podczas inspekcji domu jest okablowanie elektryczne. Nieprawidłowe okablowanie, niewłaściwe połączenia przewodów, okablowanie aluminiowe i brak właściwego uziemienia mogą powodować pożary i szereg innych problemów związanych z bezpieczeństwem. Jeśli pozostawione bez leczenia, problemy te mogą prowadzić do gnicia, pleśni i innych problemów. Ponadto, jeśli dom nie ma wystarczającej wentylacji, możliwe są pożary elektryczne. Jeśli podejrzewasz, że twój dom ma jeden z tych problemów, skontaktuj się z licencjonowanym inspektorem domu od razu.

Kwestie hydrauliczne mogą być kolejnym poważnym problemem znalezionym podczas inspekcji domu. Nieszczelny kran lub zatkany odpływ są powszechnymi problemami, ale inne kwestie hydrauliczne mogą być poważne. Starsze domy mogą nie być zbudowane z nowoczesnym stylem życia w umyśle. Mogą mieć instalacje wodno-kanalizacyjne, które są źle zaprojektowane lub wykonane z niebezpiecznych materiałów. Inspektor domu będzie w stanie wykryć te problemy, z których wielu nabywców w przeciwnym razie nie zdawałoby sobie sprawy. Choć może nie chcesz wydawać pieniędzy na naprawy hydrauliczne, te problemy mogą być drogie.

Innym powszechnym problemem jest drzewo zbyt blisko domu. Jeśli drzewo jest zbyt blisko domu, może stanowić zagrożenie dla szkód wodnych i problemów strukturalnych. Oprócz tego inspektorzy domu będą szukać dowodów zgnilizny lub innych uszkodzeń strukturalnych na zewnątrz domu. Dodatkowo, będą szukać niewystarczającego uszczelnienia stolarki i sprawdzą stan chodników wejściowych. Słaba ogólna konserwacja jest kolejnym częstym problemem i może być objawem poważniejszych problemów.

Faktory, które zwiększają koszt inspekcji studni

Zalety studni są liczne. Naturalne minerały są jedną z nich, a woda, która jest w nie bogata smakuje lepiej i zawiera więcej korzyści zdrowotnych. Kontrola studni sprawdza również obecność bakterii coli i innych zanieczyszczeń, a także lotnych związków organicznych (VOC). LZO mogą powodować problemy zdrowotne i są związane z wieloma różnymi rodzajami chemikaliów wytwarzanych przez człowieka. Te chemikalia obejmują związki benzyny, chloroform, a nawet niektóre pestycydy wytwarzane przez człowieka.

Koszt

Koszt inspekcji może wynosić od 280 do 400 dolarów. Na konkurencyjnym rynku sprzedawcy, kupujący mogą zrezygnować z tego wymogu. Jednak cena inspekcji może zaoszczędzić tysiące dolarów i wiele bólu serca w dłuższej perspektywie. Inspekcja domu pozwoli Ci zaoszczędzić od świata żalu. Poniżej przedstawiono kilka czynników, które należy rozważyć przy ocenie kosztów inspekcji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie czynniki mogą zwiększyć koszt inspekcji.

Generalnie, średniej wielkości inspekcja domu będzie kosztować około 340 dolarów. Jeśli twój dom jest mniejszy niż to, koszt będzie znacznie niższy. Ale jeśli mieszkasz w domu o dużych rozmiarach, będziesz musiał zatrudnić inspektora o wyższej cenie. Ponadto niektórzy inspektorzy domowi pobierają dodatkowe opłaty za inspekcję przestrzeni czołgowej, która jest ciemna i wilgotna. Crawlspace wymaga również, aby inspektor wszedł w ciemne, wilgotne przestrzenie. Jest to również niewygodne środowisko.

A home inspection może pomóc Ci zaoszczędzić tysiące dolarów, jeśli odkryjesz poważne wady przed zakupem nieruchomości. Nawet jeśli nie odkryjesz tych problemów w początkowej inspekcji, może to pomóc w negocjowaniu niższej ceny i potencjalnie uratować cię przed poważnymi naprawami w przyszłości. Powinieneś rozważyć wynajęcie inspektora domu dla spokoju ducha, jak również spokoju, który przynosi. Jeśli nie jesteś pewien co do domu, inspekcja jest dobrym pomysłem, aby upewnić się, że nieruchomość jest wolna od wad i ma dobrą reputację w sąsiedztwie.

Koszt inspekcji poziomu 2 waha się od 150 do 1000 USD. Ta inspekcja jest zalecana dla domów z dużym zużyciem lub tych, które doznały ostatnich katastrof ekologicznych lub pożarów. Inspektor prawdopodobnie użyje kamery, aby zajrzeć do wnętrza domu. Inspektor będzie miał również dostęp do strychu i komina, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Usługi te zazwyczaj obejmują również cyfrowe kopie raportu z inspekcji. A ponieważ obejmują one więcej niż pięć pozycji, są najbardziej kompleksowe.

Wymagania

Jeśli chodzi o jakość wody, istnieją pewne podstawowe wymagania, które należy spełnić. W studni gromadzą się naturalnie występujące zanieczyszczenia, takie jak bakterie coli i E. coli. Przeprowadzanie corocznych i półrocznych kontroli tych zanieczyszczeń jest doskonałym sposobem na zapewnienie jakości wody. Innym wymogiem jest to, że inspektor sprawdza obecność lotnych związków organicznych (VOC), które są chemikaliami wytworzonymi przez człowieka i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Należą do nich związki benzyny i chloroform.

Szczelnie muszą zachować odległości separacji i izolacji od mediów i potencjalnych źródeł zanieczyszczenia. Na przykład, jeśli twoja studnia kontrolna nie ma 50 stóp obudowy lub warstwy ograniczającej dziesięć stóp gliny, musisz podwoić te odległości. Może to spowodować, że kontrola studni będzie droższa niż myślisz. Oprócz spełnienia tych wymogów, studnia inspekcyjna powinna być zainstalowana w odległości co najmniej 8 stóp od wszelkich zakopanych urządzeń lub innej infrastruktury podziemnej.

Jeśli chodzi o rzeczywistą inspekcję, certyfikowany inspektor studni może również przetestować pod kątem arsenu, azotanów i bakterii. Ten test jest niezbędny dla kredytu hipotecznego, aby przejść, a także można skontaktować się z licencjonowanym wiertaczem studni wodnych i instalatorem pomp, aby zakończyć pracę. Posiadanie studni kontrolowane przed sprzedażą domu daje spokój. Jeśli masz istniejący system wodny, inspektor będzie miał doświadczenie z typem systemu masz.

Jakość wody jest podstawowym problemem, gdy posiadanie prywatnego systemu studni. Inspekcja studni zapewni wgląd w jakość wody i smak w studni. Zatrudnienie inspektora studni jest najlepszym sposobem na ochronę inwestycji i uczynienie z domu prawdziwej oazy. I zapewni, że Twoja woda jest bezpieczna do picia, jednocześnie zapobiegając wspólnym zagrożeniom i stawiając Cię w lepszej pozycji do negocjowania dobrej umowy ze sprzedającym.

Rutyna

Jest kilka ważnych aspektów rutynowej kontroli studni używanej do wody pitnej. Inspektor określi rodzaj używanej studni oraz ilość wody zużywanej dziennie. Inspektor sprawdzi również pokrywę studni i obudowę pod kątem wycieków. Inne ważne czynniki, na które należy zwrócić uwagę to jakość wody i ewentualne składowanie materiałów niebezpiecznych. Jeśli podejrzewasz, że twoja studnia nie działa prawidłowo, inspektor może zalecić naprawy lub nawet nową studnię.

Koszty rutynowej inspekcji wahają się od 300 do 500 dolarów w zależności od stawek inspektora i rodzaju testów wody, które są wymagane. Niektórzy inspektorzy mogą również pobierać dopłatę za podróż. W zależności od sytuacji, inspekcja septyczna lub badania laboratoryjne mogą dodać od $400 do $650. Jeśli potrzebujesz obu, rozważ połączenie obu inspekcji. Na przykład, jeśli potrzebujesz tylko rutynowej inspekcji, możesz zaoszczędzić pieniądze na obu inspekcjach, łącząc je.

Zespół inspekcyjny może składać się z inżynierów, personelu konserwacyjnego, higienistów zawodowych, ekspertów ds. zdrowia i bezpieczeństwa oraz nadzorców. Zespół kontrolny powinien spotkać się razem przed wejściem do obszaru, w którym hałas lub inne zakłócenia mogą stanowić problem. Powinien również „zebrać się” przed hałaśliwymi miejscami, aby wszyscy mogli się skutecznie porozumieć. Zespoły kontrolne powinny zawsze nosić środki ochrony osobistej (PPE), a jeśli nie są w stanie ich zapewnić, powinny zgłosić to jako niedociągnięcie. Zespół kontrolny powinien ponownie odwiedzić dany obszar po dostarczeniu PPE. Powinna ona być wykorzystywana do identyfikowania odchyleń od akceptowalnych praktyk pracy, a nie do karania lub dyscyplinowania osób.

Rutynowa inspekcja jest ważną częścią relacji właściciel-najemca i pomaga właścicielom zidentyfikować problemy z utrzymaniem i zająć się nimi. Inspekcje dają również właścicielom spokój, ponieważ mogą oni wykorzystać szczegóły inspekcji jako dowód w sporze. Należy jednak zauważyć, że rutynowa inspekcja nie jest inspekcją prac domowych. Jest to dokładna, kompetentna inspekcja. Jeśli szczegóły inspekcji nie są dokładne, można je wykorzystać jako dowód w sądzie.

Rekomendacje

Rekomendacje z inspekcji studni mogą pomóc w określeniu, czy Twoja studnia jest wystarczająco zdrowa dla Twojej rodziny. Woda ze studni jest niezbędna dla zdrowia człowieka, ponieważ jest bogata w naturalne minerały i świetnie smakuje. Należy również rozważyć, czy nie dotyczą nas bakterie coli i lotne związki organiczne (VOC). LZO są poważnym problemem zdrowotnym, ponieważ mogą przenikać do wody pitnej z różnych źródeł, w tym chemikaliów wytworzonych przez człowieka, związków benzyny i chloroformu.

Aby móc wydać odpowiednie zalecenia, inspekcja powinna obejmować obecne zagrożenia, stosowane kontrole i proces pracy. Powinieneś również upewnić się, że Twój zespół nie zakłóca procesu pracy poprzez usunięcie barier komunikacyjnych. W niektórych przypadkach przerwy mogą uniemożliwić właściwą ocenę danej funkcji pracy i stworzyć ryzykowną sytuację. Ponadto należy wziąć pod uwagę zarówno warunki statyczne, jak i dynamiczne oraz sposób organizacji i wykonywania pracy.

Przetwarzanie na mokro jest jedną z najbardziej wodochłonnych części procesu produkcyjnego. Proces ten obejmuje odszarzanie, szorowanie, bielenie, barwienie, drukowanie i wykańczanie. Wymaga dużych ilości wody, aby zmyć chemikalia z powierzchni. Lista kontrolna studni może pomóc firmie modowej określić, czy woda jest bezpieczna dla produkcji. Jeśli studnia nie jest bezpieczna dla pracowników, mogą być zmuszeni do korzystania z niej w innym miejscu.

Wiele inspektorów nie daje swoim klientom szacunkowych ram czasowych na zajęcie się wszelkimi problematycznymi obszarami. Mówiąc swoim klientom, że problem może poczekać do zakończenia okresu awaryjnego, powód może obwiniać inspektora za to, że nie zajął się nim wcześniej. Dlatego ważne jest, aby dokładnie stosować się do zaleceń zawartych w raporcie z inspekcji. Nie należy również dokonywać szacunków dotyczących wieku komponentu lub systemu. Może to narazić klienta na ryzyko i może otworzyć drzwi do dodatkowej odpowiedzialności.

Wspólne problemy

Jednym z najczęstszych problemów znalezionych podczas inspekcji domu jest okablowanie elektryczne. Nieprawidłowe okablowanie, niewłaściwe połączenia przewodów, okablowanie aluminiowe i brak właściwego uziemienia mogą powodować pożary i szereg innych problemów związanych z bezpieczeństwem. Jeśli pozostawione bez leczenia, problemy te mogą prowadzić do gnicia, pleśni i innych problemów. Ponadto, jeśli dom nie ma wystarczającej wentylacji, możliwe są pożary elektryczne. Jeśli podejrzewasz, że twój dom ma jeden z tych problemów, skontaktuj się z licencjonowanym inspektorem domu od razu.

Kwestie hydrauliczne mogą być kolejnym poważnym problemem znalezionym podczas inspekcji domu. Nieszczelny kran lub zatkany odpływ są powszechnymi problemami, ale inne kwestie hydrauliczne mogą być poważne. Starsze domy mogą nie być zbudowane z nowoczesnym stylem życia w umyśle. Mogą mieć instalacje wodno-kanalizacyjne, które są źle zaprojektowane lub wykonane z niebezpiecznych materiałów. Inspektor domu będzie w stanie wykryć te problemy, z których wielu nabywców w przeciwnym razie nie zdawałoby sobie sprawy. Choć może nie chcesz wydawać pieniędzy na naprawy hydrauliczne, te problemy mogą być drogie.

Innym powszechnym problemem jest drzewo zbyt blisko domu. Jeśli drzewo jest zbyt blisko domu, może stanowić zagrożenie dla szkód wodnych i problemów strukturalnych. Oprócz tego inspektorzy domu będą szukać dowodów zgnilizny lub innych uszkodzeń strukturalnych na zewnątrz domu. Dodatkowo, będą szukać niewystarczającego uszczelnienia stolarki i sprawdzą stan chodników wejściowych. Słaba ogólna konserwacja jest kolejnym częstym problemem i może być symptomem poważniejszych problemów.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane